Συνδέσεις

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρέχει προστασία και βοήθεια στους πρόσφυγες του κόσμου. Δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άρχισε να λειτουργεί το 1951, βοηθώντας αρχικά περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους πρόσφυγες που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία διαθέτει 7.190 άτομα προσωπικό σε περισσότερες από 120 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) και βοηθάει περίπου 36,4 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, στους οποίους περιλαμβάνονται πρόσφυγες αλλά και άλλες ομάδες ανθρώπων, όπως αιτούντες άσυλο, επαναπατριζόμενοι πρόσφυγες, ανιθαγενείς και άτομα εκτοπισμένα μέσα στις ίδιες τους τις χώρες.

Η κυριότερη αρμοδιότητα της Υ.Α., γνωστή ως "διεθνής προστασία", είναι να διασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να αιτούνται άσυλο, και το δικαίωμά τους να μην επιστρέφονται χωρίς τη θέλησή τους σε χώρα όπου έχουν λόγους να φοβούνται δίωξη. Η Υ.Α. προάγει τις διεθνείς συμφωνίες για τους πρόσφυγες, παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κυβερνήσεων με το διεθνές δίκαιο και παρέχει υλική βοήθεια όπως τροφή, νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε κατατρεγμένους αμάχους.

Μάθετε περισσότερα στο http://www.unhcr.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣbridgeΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ)
Tο Ελλην
ικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, με δράση στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για το λόγο αυτό της γίνεται εκτενής αναφορά στο παιχνίδι.

Το ΕΣΠ καθημερινά υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και δικαιούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας, ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, κ.ά. Απώτερος στόχος είναι η προστασία αλλά και η ομαλή ένταξή τους στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί και η «Πυξίδα», το Διαπολιτισμικό Κέντρο προώθησης της Ένταξης Προσφύγων του ΕΣΠ, όπου παρέχονται δωρεάν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, Η/Υ, ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές ελληνικών σχολείων και προσφέρονται πολιτιστικές, μορφωτικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Επίσης, το ΕΣΠ αναπτύσσει δράσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση του συστήματος παροχής διεθνούς προστασίας και τον εν γένει σεβασμό και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές και φορείς, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προβαίνει συστηματικά σε παρεμβάσεις και προτείνει λύσεις υποβάλλοντας τεκμηριωμένες προτάσεις.
Επιπλέον, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα των προσφύγων και του ασύλου, το ΕΣΠ υλοποιεί συστηματικά εκστρατείες και εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και επισκέψεις σε σχολεία.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το ΕΣΠ και τη δράση του στο http://gcr.gr

ΑΡΣΙΣ http://www.arsis.gr

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  http://www.mdmgreece.gr/

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ http://www.msf.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ http://www.amnesty.org.gr/

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  http://ddp.org.gr/

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ)  http://www.nchr.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕλΕΔΑ)  http://www.hlhr.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΕΣ)  http://www.redcross.gr

ΚΛΙΜΑΚΑ http://www.klimaka.org.gr

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ http://www.metadrasi.org

PRAKSIS http://www.praksis.gr/

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  http://www.synigoros.gr/

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ http://www.0-18.gr

 

Additional information